Regulamin konkursu „Do wygrania dowolny produkt z katalogu http://stiles.pl/bielizna-promocje”


§1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) jest regulaminem konkursu pt. „Do wygrania dowolny produkt z katalogu http://stiles.pl/bielizna-promocje” (zwanego dalej „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu jest firma Stiles Piotr Maciejczyk z siedzibą pod adresem: ul. Starowiejska 22b/214; 34-120 Andrychów, posiadająca NIP: 5511293460 oraz REGON: 122949391, zwana dalej „Stiles” lub „Organizator”

3. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Konkurs będzie trwał od 08.02.2017r do 26.02.2017r włącznie.

 

§2 Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.

2. Uczestnikami Konkursu, o którym mowa w §2 pkt. nie mogą być członkowie najbliższej rodziny właściciela firmy Stiles.

 

§3 Zasady uczestnictwa w Konkursie

 

Aby wziąć udział w losowaniu:
1. Polub fanpage:
Stiles
estiles.pl
2. Udostępnij na swojej tablicy publicznie poniższy album KONKURS (https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1235983179789572.1073741849.882828888438338&type=1&l=a4ec454fe9)
3. W komentarzu pod albumem konkursowym napisz „zapraszam” i jeśli chcesz oznacz kilku znajomych, jeśli wygrasz jeden z nich otrzyma kupon rabatowy w wysokości 20% na zakup dowolnego produktu w jednym z naszych sklepów www.stiles.pl lub www.estiles.pl

2. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. Zgłoszenie do Konkursu oznacza przyjęcie przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu, który jest jedynym dokumentem i źródłem zasad Konkursu.

 

§4 Zasady wyłonienia zwycięzcy oraz nagrody

1. Losowanie nagród odbędzie się przez jury pod przewodnictwem Organizatora.

2. Nagrodę otrzyma osoba wybrana losowo.

3. Zgłoszenia konkursowe niepełne nie będą brały udziału w Konkursie.

4. Nagrodą w konkursie jest dowolny produkt z katalogu http://stiles.pl/bielizna-promocje. Jeśli chcesz w komentarzu pod albumem konkursowym oznacz kilku znajomych, jeśli wygrasz jeden z nich otrzyma kupon rabatowy w wysokości 20% na dowolny produkt z jednego z naszych sklepów. 

5. Warunkiem otrzymania nagród jest spełnienie przez zwycięzcę wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

6. Uczestnik Konkursu oświadcza, iż posiada wyłączne prawa autorskie do przesłanej przez siebie odpowiedzi konkursowej, oraz że jest ona jego własnością intelektualną.

W przypadku, gdyby prawa autorskie zostały naruszone przez Uczestnika Konkursu ponosi on za to całkowitą odpowiedzialność oraz zostaje zdyskwalifikowany z konkursu.

 

§5 Odbiór nagrody

1. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 03.03.2017r.

2. Zwycięzca zostanie poinformowany o wygranej poprzez portal Facebook.com.

3. Zwycięzca ma 7 dni na potwierdzenie przyjęcia nagrody drogą mailową, bądź też poprzez portal Facebook.com. W przypadku nie potwierdzenia przyjęcia nagrody w ciągu 7 dni, nagroda przepada. Znajomy osoby wygrywającej może wykorzystać kupon rabatowy w wysokości 20% na dowolny produkt z naszych sklepów do dnia 31.03.2017

5. Nagroda zostanie wysłana zwycięzcy na podany przez niego adres Pocztą Polską.

6. Nie jest możliwa zamiana nagrody na ekwiwalent pieniężny.

7. Jeżeli zwycięzca poda złe dane osobowe lub adresowe, nagroda zostanie zwrócona do siedziby firmy skąd będzie można odebrać go do 8 dni od dnia dostarczenia jej do siedziby; po upływie tego czasu nagroda przepada.

8. W przypadku wygranej, imię i nazwisko Zwycięzcy zostaną opublikowane na Fanpage’u sklepu stiles.pl portalu facebook

 

§6 Przetwarzanie danych osobowych

1. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzania swoich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 tj. z późniejszymi zmianami) przez firmę Stiles.

2. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Stiles.

3. Dane osobowe zbierane są na podstawie zgłoszeń załączanych pod grafiką konkursową na portalu Facebook. Zostaną one wykorzystane doraźnie w celu prawidłowego przeprowadzenia konkursu, ogłoszenia wyników oraz wysyłki nagrody.

4. Zakres zbieranych i przetwarzanych danych osobowych:

– imię

– nazwisko

– adres zamieszkania

– numer telefonu komórkowego i adres e-mail

5. Uczestnicy konkurs mają prawo do poprawiania, uzupełniania oraz usuwania podanych przez siebie danych osobowych.

 

§7 Reklamacje

1. Reklamacje związane z Konkursem będą przyjmowane przez Organizatora w formie pisemnej, na adres ul. Starowiejska 22b/214; 34-120 Andrychów, po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z firmą Stiles drogą mailową, bądź telefoniczną w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników konkursu.

2. Reklamacja musi być uzasadniona przez Zwycięzcę.

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji, a zwycięzca poinformowany o decyzji w formie pisemnej listem poleconym za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
 

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny będzie na stronie estiles.pl w terminie 08.02.2017r – 28.02.2017r

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy kodeksu cywilnego.

3. Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni się z nim zgadza.

4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu”
5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

Facebook Pagelike Widget